Több emeletes koca telep


2018.05.23.
Több emeletes koca telep
A Yangxiang kínai vállalat olyan útra lépett, amelyen még kevesen jártak: sertés telepeket építenek hét, kilenc, sőt tizenhárom szintes istállókkal. A több emeletes épületeket a kórokozók távoltartása, és korábban el nem ért szintű költségmegtakarítás érdekében tervezték.


A hosszú kanyargós út végén végre feltűnnek. Fokozatosan emelkednek fel a horizonton, messze a nyüzsgő tömegtől meglátjuk az óriási emeletes épületeket. A Yangxiang kínai sertéstenyésztő cég épületei önmagukban is lenyűgözőek.

Zong Ai Ming, 31 éves, a Guigang több emeletes istállók telepvezetője
 
Yangxiang vállalat 90.000 kocával saját tenyésztéssel
A cégnek 30.000 kocája van Észak Kínában, és 60.000 Dél Kínában Guigang város közelében, ahol a Yangxiang cég központja található. A telep hét mesterséges termékenyítő állomással rendelkezik, összesen 6.000 kannal.
Az alkalmazottak száma megközelíti az 5.000 főt, akik a sertéstelepeken, a termékenyítő állomásokon, és a takarmánykeverőkben dolgoznak. A termékenyítő állomások és takarmánykeverők dolgozói közül többen szaktanácsadással foglalkoznak. A cég a termékeit szaktanácsadással együtt szándékozik értékesíteni.
A cég gyors növekedése a fiatal alkalmazottak számára sok lehetőséget biztosít a fejlődésre, és előlépésre
a vállalaton belül.
               
A látogatók először a takarmánykeverőt látják meg, majd a két hétemeletes istállót, amelyek 2017 közepe óta működnek. Ezek mögött jelenleg épül két kilenc emeletes istálló. A négy épület a méretek kivételével egyformának látszik.
 
Yangxiang és a biológiai biztonság
Időről időre felbukkannak az interneten képek egy óriás sertés projektről - és mindenki érdeklődéssel és rokonszenvvel reagál rá. A valóságban azonban a Guigang közelében fekvő helyszín tapasztalata azonban túlszárnyalja az elképzeléseket. A többszintes sertés istállók hatalmas, szépen megépített magas épületek, amelyek tökéletesen illeszkednének bármely város lakóövezetébe. A Yangxiang egyik ilyen telepe Észak-Kínában már működik - és a cég jelenleg egy újat épít Guigang közelében.
Ez a magas célkitűzés nagyon tudatos választás volt, amire a cégnek két oka volt. Az első az állategészségügy, a másik a munkaerő hatékonyság. A hagyományos alacsony sertés istállókkal ellentétben sokkal kisebbnek tekintik a veszélyt, hogy a kórokozók az egyik istállóból a másikba jussanak a szellőztető levegővel. Az alacsony épületek esetében ugyanis az istállók egymással párhuzamosan épülnek, és így a kilépő levegő viszonylag könnyen átjuthat az egyikből a másikba.

A célkitűzés magas volt, de a hétemeletes épületek már üzemelnek Photo: Henk Riswick

A Yangxiang istállókban a levegő az épületek oldalán lép be, és az épületet körülbelül 15 méterrel a tető felett hagyja el. Minden szinten vannak légbeejtők (mindegyik szinten 1.000 koca), és a bejövő levegő keveredésére nincs lehetőség, ugyanúgy, ahogy az állatok is egész életükre azonos szinten maradnak. Az alkalmazottak is csak saját szintjükön dolgoznak. A Yangxiang önálló tenyésztést folytat épületenként, ami azt jelenti, hogy nincs szükség új kocasüldők behozatalára. Választás után a malacok az épületet különálló lift segítségével hagyják el.
Ha betegség lépne fel, az az adott szintre korlátozódna. Hozzávehetjük ehhez azt a tényt, hogy a széles környezetben nincs másik sertéstelep, és a további biztonság érdekében meg is szűrik a bejövő levegőt. Mindezek mellett az alkalmazottaknak 48 órára karanténban kell maradniuk, 2 km távolságban az istállóktól, mielőtt beléphetnének a telepre. Ezen kívül elég nehéz lenne egyéb lehetőséget kitalálni a kórokozók távoltartására.

Kocák a vemhesítőben a hétemeletes istállóban                    Ellető istálló 53 kutricával. A kutricák közötti
                                                                                               oszlopok az épület tartórendszerének elemei


Állategészségügy
A kínaiak teljesen tisztában vannak az állategészségügyi és állatjóléti feladatok jelentőségével. Ezért a Yangxiang cég SPF (Specific Pathogen Free) állomány mellett döntött, és semmi pénzt nem sajnál a kórokozók távoltartására. Kína nagy területén sok antibiotikumot használnak, mivel a betegségek nyomása általában magas. A Yangxiang többszintű sertésházai 500 m tengerszint feletti magasságban helyezkednek el, messze más sertéstelepektől.
A két hétemletes épületben bizonyítékot találunk az állatok egészségére vonatkozóan. Ezekben az istállókban SPF kocákkal 2018 március közepéig nem volt szükség antibiotikumok alkalmazására. A telepvezető Zong Ai Ming kijelentése szerint elegendő a sérült állatok jóddal történő kezelése. Állatorvosi szemmel nézve a malacok kétszer kerülnek oltásra, az első a vas-injekció, a második a M.hyo elleni vakcinázás. A 6. nap körül a hímivarú malacokat ivartalanítják.
 

Az istálló levegője 15 m-el a tetőszint felett kerül a levegőbe

A Yangxiang központja Guigang-ban

Az egyik célkitűzésük elérni az 1 millió kocás integrációt 2022-re

Yangxiang és az állatjóléti management
Az állatvédelem  Kínában csak fokozatosan válik fontossá. Ennek ellenére a beruházásban az építők európai terveket alkalmaztak a kutricaméretek tekintetében. Az állatjóléti szempont érzékelhető a vemhes kocák csoportos tartásában is. A Yangxiang ugyanis úgy gondolja, hogy az állatok így jobb kondícióban lesznek elléskor, és általában könnyebb lesz a fialás. A vemhes kocák a vemhesítés után 35 nappal kerülnek át a szabad hozzáférésű kutricákba a csoportos kocaszálláson, az elletőbe telepítésükig. Az újszülött malacok védelmére is gondolnak: számukra fűtött kutricákat biztosítanak, fűtőlámpa kiegészítéssel. Így megfelelő mikroklímát tudnak kialakítani a kocák mellett, amelyek számára maximum24°C hőmérsékletet tartanak. Mindezeket figyelembevéve a több emeletes épületek kiállnak minden összehasonlítást a többi sertésteleppel bárhol a világon.

A magas épületek költségei
A Yangxiang tulajdonosa szerint, aki inkognitóban kíván maradni, a gazdaságos méret, a hatékonyság és az egészséges állatok a siker legfontosabb pillérei a szabad sertéspiacon. Ez a filozófia eredményezte, hogy a sertés- istállókkal magasra törekszik – ezért tartja kihívást jelentő és drágább módon a kocákat, mint a hagyományos istállókban.
A többemeletes sertésházak építési költsége 2.000 Euró koca férőhelyenként - vagyis összesen 18 millió Euró a kilencemeletes épületre vonatkoztatva. Összehasonlításképpen, a hagyományos sertés istállók beruházási költsége 500 Euróval lenne alacsonyabb koca férőhelyenként. Az épületek rengeteg luxus-berendezéssel rendelkeznek – gondoljunk a paplanos hűtésre, a vírusszűrésre és légkondicionálásra. Ez utóbbi összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy az ellető hőmérséklete nem haladhatja meg a 24 Celsius fokot, a kocaszálláson a 22,5 ° C-ot, és mindez Kína déli részén. Ezért a hűtés általában fontosabb, mint a fűtés , mert télen a minimális hőmérséklet általában nem csökken
5 ° C alá, míg nyáron közel 40 ° C-os hőmérséklet is előfordul.

Az építési beruházások többletköltségei az üzemeltetésből általában megtérülnek, magyarázza Zong Ai Ming telepvezető. A többemeletes sertésistállókon belül a személyzetből négy fő elegendő 1000 koca ellátására. Ez az, ahol az egy emelet komplettsége kifizetődik. A hagyományos épületeknél általában tíz alkalmazottat alkalmaznak hasonló kocalétszámhoz. A szaporulat felnevelése hizlaló telepeken történik. A hétemeletes épület első malacai 2017 decemberében készültek el. Ezeknek az állatoknak az ára kezdetben 25 Euro / 7 kg malac volt. A kezdeti beüzemelési problémák megoldása után, a választott malacok ára az idei év elején alig lépi túl a 23 Eurót.

Tervszerű, szervezett termelés
A Yangxiang közvetlen feladata a malac előállítás. Választás után a malacokat szerződött partnerekhez szállítják, akik az állatokat felnevelik és meghizlalják. Yangxiang továbbra is a sertések tulajdonosa marad, és átadja a szükséges ismereteket, takarmányt és egyéb felszereléseket, ezzel biztosítva, hogy a partner megfelelően tudja ellátni az üzemeltetési feladatokat, és az állatok gondozását. A szerződéses gazdálkodók átlagosan 30 Eurót kapnak sertésenként a 7 kg-ról 120 kg-ra történő hizlalásra.
A fenti célok elérése érdekében a Yangxiang-i gazdaság munkatársai nagyon profi és szervezett módon dolgoznak. A központi irodában, a többszintes sertés istállók közelében és a karantén területen található tárgyalóteremben mindenhol transzparensek és zászlók vannak, amelyek a termelési és költség – ár célokat mutatják. Például "2024-ben 3028" ami lefordítva azt jelenti, hogy: 2024-ben évente 30 választott malacot kell előállítani, és 28 sertést kell levágni a vágóhidakon évente kocánként. Az átlagos termelés jelenleg 27,6 választott malac/koca/év. A 110-120 kg-os élősúlyú sertés ára Yangxiangban körülbelül 1,35 € / kg. Ennek az elkövetkező években jelentősen csökkenni kell az 1,15 € / élősúly kg eléréséhez 2024-ben.
Ha össehasonlítjuk az öt évvel ezelőti adatokkal, világossá válik, hogy Yangxiang milyen gyors fejlődésen ment keresztül. Akkor a cég kocáitól évente 22 malacot választottak. Hasonlóképpen a hízósertés ára 1,79 € / élősúly kg volt. A gyors fejlődés egyik oka, hogy a személyzetet arra ösztönzik, hogy mindig javítsa a technikai eredményeket. Az év végén, egy szép bónusz várja őket, ha minden célt teljesítettek. Mindezek eredményeképpen a kocalétszám óriási növekedést mutat: a Yangxiang koca állománya az utóbbi években megháromszorozódott, 2018 elejére már összesen 90 000 koca volt.

Az eddigi eredmények
A két kilencemeletes épületet, amelyek március közepén még épülnek, 2018 közepén termelésbe kell állítani. A hét- emeletes épületekből a malacok első tételeit a piacra 2018 elején indították el. A tenyésztés technikai eredményei a többszintes istállókban eddig nagyon ígéretesek. Az elletőbe telepítés előtt a kocák kondícióját megvizsgálják, ami azt  jelenti, hogy megmérik a súlyukat és a hátszalonna vastagságukat. Az egyes szintek padlozatába mérlegek vannak beépítve, amelyekkel áthaladásukkor megállapítják a kocák súlyát. Ezután az etetési programjukat ez alapján határozzák meg. A kocák etetése szárazon történik, az ivóvizet külön itatócsészékből kapják.
A takarmányt egy közeli takarmánykeverőben állítják elő, amely a sertés istállókat magasnyomású levegőcsövön keresztül látja el, és ez a szállítóeszközöket feleslegessé teszi.

A komplekszum kiegészítő létesítményei
    
Az új 85.000 tonna/év kapacitású takarmánykeverő az      A trágyaelhelyezés és -kezelés létesítményei jelenleg
emeletes istállók közelében helyezkedik el                           készülnek. A trágyaszeparálás itt történik

                       
Az új takarmánykeverő a többszintes sertésistállóktól kb. 100 méterre helyezkedik el. Ez a létesítmény 2018 végétől kezdi meg a kísérleti termelést. Az üzembehelyezés után a kapacitása évi 84.000 tonna takarmány lesz. A takarmánykeverő beruházási költsége egyedül 1,93 millió Euró. A Yandxiang a nyersanyagokat központilag vásárolja meg minden sertéstelepe részére, főleg a határidős piacokon. A legfontosabb összetevők a kukorica, a szójabab, a cirok, az árpa és a halliszt. A takarmánykeverő 11 különböző típusú keveréket fog előállítani. Ez magában foglalja a koca takarmányokat, a pre-startereket, és kantápot a közeli mesterséges termékenyítő állomás részére. A legtöbb nyersanyagot észak-kínai területről szállítják be teherautókkal, de egy részét importból szerzik be. A 2017 óta üzemelő sertésistállók átmenetileg egy másik takarmánykeverőből kapják meg a takarmányokat.
A Yangxiang egy központi trágyatisztítót is létesít, mivel a kínai környezetvédelmi törvények az elmúlt években szigorúvá váltak a szagkibocsátás és a trágya tekintetében. A trágyát mind a hat többemeletes sertésistállóból összegyűjtik, szintenként egy csatornarendszeren keresztül. A trágya a 2018 márciusában megkezdett tisztítóba kerül. A cél a szilárd fázis elkülönítése a híg fázistól. A szilárd fázist szervestrágyaként értékesítik. A híg fázist megtisztítják annak érdekében, hogy a tisztító létesítményt körülvevő hegyekben helyezhessék el. Ehhez a Yangxiangnak engedélyre van szüksége.

A kilenc emeletes épület építés közben. Az építők kék vízszintes csíkokkal választják el a falon a szinteket

A Yangxiang és a jövő
És ez még nem minden: Két többszintes épület 18 000 kocával, 2018 közepén kerül termelésbe. Két éven belül pedig a Yangxiang két újabb 13 emeletes épületet létesít, összesen további 26.000 koca kapacitásával. Ezeknek az új épületeknek az alapjait már lefektetették. Mindazonáltal a növekedés önmagában nem cél a tulajdonos kijelentése szerint. A vállalat számára a minőség a fontos a piacon, valamint az elégedett ügyfelek a piac különböző szegmenseiben. A 6.000 kan birtokosaként Yangxiang a világ egyik legnagyobb mesterséges termékenyítő (AI) szolgáltatója. Ezenkívül a vállalat keverék takarmányokat szállít más sertéstenyésztő cégeknek. Az értékesítést mind a termékenyítő állomás, mind a takarmánykeverő saját tanácsadási szolgáltatással együtt végzi. Tanácsadóik segítik a gazdálkodókat a reprodukciós eredmények növelésében és a teljesítmények javításában a sertéstelepeken.
Ez minden bizonnyal teret biztosít a tökéletesítésre, tudva azt, hogy a kínai sertéstenyésztők átlagosan 22 malacot választanak kocánként évente. Különösen a mesterséges termékenyítés és a tenyésztési támogatás fontos Yangxiangnak, mivel ezen a piacon a verseny még viszonylagos hiánycikk. A növekedés saját pénzből történik. Ez azért lehetséges, mert a kínai sertéstenyésztésben a nyereség hosszú ideig magas volt. 2016 elején az elért haszon hízónként mintegy 150 € volt, a 3 € élősúly kg-onkénti ár mellett. 2018 márciusában azonban ez az ár 1,41 €/élősúly kg-ra csökkent. De végül is Yangxiang 103 millió euró adózás után nyereséget ért el összességében 2017-ben.
Az elkövetkező években a Big Data is bevezetésre kerül a sertéstenyésztő üzemekben. Ezért jelenleg kísérleteket végeznek a sertések egyedi felismerésének technológiájánan. Ezt a technológiát jelenleg a Yingzi cég fejleszti. Cél a sertéstartás optimalizálása, a technikai eredmények további javítása érdekében.

Forrás: Pig Progress
 


Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.